Since 1993

Web vytvořil Valmatěj (ver. 2.1)
Email autora webu

Soukromá hudební škola Domažlice
„U brány“

Výuka hry na klavír a klávesové nástroje
s individuálním přístupem k žákovi
a jeho schopnostem.
Hudební vzdělání patří mezi základní vzdělání
v životě člověka.

Když je smutno srdíčku,
hned si zahraj písničku.
Zahraj si ji hezky čistě,
uzdraví Tě zcela jistě.

♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫